Ana içeriğe atla

İlkelerimiz

Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi, verdiği tüm hizmetlerde Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’nce http://www.psikolog.org.tr/turkey-code-tr.pdf belirlenen ilkelere bağlıdır.  

TED Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde kişisel tüm bilgiler gizlilik içinde korunur. Kişinin izni olmaksızın hiçbir kişisel bilgi hiç kimseyle paylaşılmaz; aile bireyleri, öğretim elemanları ya da diğer kişi ve kurumlara aktarılmaz. Kişinin veya bir başkasının yaşamını tehlikeye atacak bir durum gizlilik ilkesinin dışında kalır. Böyle bir durumda yapılacak paylaşımdan öğrenci haberdar edilir.

Merkezde danışmanlık hizmeti verenler, alanlarında uzmanlık derecelerini tamamlamış, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim alan ve dayanışma içinde çalışan bireylerdir.

Çalışmalarımız öğrenci ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre düzenlenir.

Yapılan çalışmalarda gönüllülük ve işbirliği esastır.