Ana içeriğe atla

Bireysel Psikolojik Danışma

Öğrencinin ihtiyacı olan ve danışma sürecine getirmek istediği konunun derinlemesine ele alındığı, birebir ve yüz yüze yapılan, gizliliğin esas olduğu görüşmelerdir. Bireysel görüşmeler 45 dakikalık oturumlar halinde gerçekleşir. Görüşmelerin sıklığı ve kaç seans görüşüleceği kişinin ihtiyacına göre ve kişiyle birlikte belirlenir. TEDÜ Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışma Merkezi’nde yapılan ilk görüşmede öğrenciden öncelikle Bilgilendirilmiş Onam Formu doldurması istenir. Süreç hakkında yapılan kısa bir bilgilendirmenin ardından öğrencinin amacını, beklentilerini ve ihtiyacını anlamak için bilgi alınır, birlikte problem tanımlanır ve ulaşılmak istenen hedef belirlenir. Devam eden süreçte belirlenen amaca ulaşmak için öğrenci ve danışman birlikte çalışırlar. Süreç içinde öğrencinin gösterdiği gelişime ve ihtiyaçları dikkate alınarak görüşmelerin hedefi gözden geçirilir ve yeni planlamalar yapılabilir. Görüşmelerin etkinliği için esas olan kişinin danışmanlık sürecine katılmada gönüllü ve istekli olmasıdır. Danışmanınızla işbirliği içinde olursanız, ona ve çalışmalarına güven duyarsanız süreçten daha çok fayda sağlarsınız.