Amacımız

Öğrenci Danışma Merkezi; TEDÜ ögrencilerinin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve akademik yönlerden en üst düzeyde gelişmelerine destek olmak için kurulmuştur. Öğrencilerin, gelişim süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparak yardımcı olmak, mevcut problemler karşısında ögrencilerin var olan potansiyellerini kullanmalarını ve sağlıklı ve doğru kararlar almalarını sağlamak merkezin temel hedeflerindendir. Merkezde sunulan tüm hizmetler, TEDÜ ögrencilerine bilimsel olarak planlı bir şekilde ve meslek etiği çerçevesinde sunulmaktadır.

Öğrenci Danışma Merkezi; bireysel danışmanlık, grup rehberlik çalışmaları, çalıştaylar, seminerler, okula yeni başlayan öğrencilerin üniversiteyi ve sistemi yakından tanıması için oryantasyon çalışmaları yürütmektedir.